با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل و کمیته علمی ، دبیرخانه اولین همایش معماری و شهرسازی سما اردبیل شروع به کار کرد
1398/08/01
با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل و کمیته علمی ، دبیرخانه اولین همایش معماری و شهرسازی سما اردبیل شروع به کار کرد.

معاون آموزشهای عمومی و مهارتی (سما) واحد اردبیل در این باره گفت:پس از صدور مجوز برگزاری همایش ملی معماری و شهر سازی به میزبانی آموزشکده سما واحد اردبیل که پس از دو سال پیگیری مکرر از پژوهشگاه سازمان مرکزی و با همت مسولین سازمان سما علی الخصوص حوزه پژوهش سازمان حاصل گردید،  اقدامات اجرایی شروع و جلسات تخصصی برای هرچه پربارتر و بهتر برگزار شدن همایش انجام گرفته است.
اثنی عشری اضافه کرد:
به همین منظور  اولین جلسه تخصصی کمیته علمی همایش نیز با حضور اعضا هیات علمی واحد برگزار و تصمیمات علمی لازم برای رشد کیفیت علمی همایش اتخاذ گردید. همچنین دبیرخانه ثابت این همایش نیز به صورت رسمی افتتاح و اماده خدمت رسانی شد

روابط عمومی اولین همایش معماری و شهرسازی سما اردبیل