سخنرایی جناب آقای بطحایی رییس سازمان سما
1400/02/28

جناب آقای بطحایی ضمن تشکر از واحد سما اردبیل جهت برگزاری همایش تخصصی معماری و شهرسازی خاطر نشان کردند جهت توسعه هرچه بهتر کشور لازم است مانع زدایی های لازم جهت تغییر و گذار از گذشته به آینده در طرح های عمرانی اتفاق افتد.