برگزاری آنلاین همایش
1400/02/25

باتوجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی،همایش معماری و شهرسازی شهر از گذشته تا آینده بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.

آدرس سایت:

https://daanaan.daan.ir

شناسه کلاس -----     353ac75
گذرواژه   a1400
تاریخ برگزاری 1400/02/28
ساعت برگزاری 10:00:00