پیام دبیر اجرایی همایش
1400/02/24

دبیر اجرائی اولین همایش ملی معماری و شهرسازی از برگزاری اولین همایش ملی معماری و شهرسازی بصورت مجازی بدلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد. دکتر امیر جلیلی ایرانی تاکید کرد بخاطر حفظ سلامتی شرکت کنندگان و مدعوین و عدم تعویق مجدد برگزاری همایش، بنا بر ان داریم تا همایش را در بستر آموزش مجازی دانشگاه ازاد "دان" برگزار نماییم که جا دارد در این خصوص از همکاری تمام بخشهای دانشکده و دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل به ویژه حوزه های انفورماتیک و پژوهش قدر دانی نمایم.
وی خاطر نشان کرد لینک برگزار ی مراسم افتتاحیه و پنلهای همایش بزودی اطلاع رسانی و در اختیار شرکت کنندگان قرار داده خواهد شد.