پیام رییس همایش
1400/02/24

معاون آموزشهای عمومی و مهارتی(سما) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از برگزاری اولین همایش ملی معماری و شهرسازی" شهر از گذشته تا اینده"  در دانشکده مهارت  و کارآفرینی در 28 اردیبهشت ما 1400 همزمان با روز موزه و میراث فرهنگی خبر داد.
دکتر بهنام آزادی، رئیس این همایش افزود پس از طی مراحل اداری و قانونی و پس از اخذ مجوزهای لازم بعنوان اولین آموزشکده فنی و حرفه ای سما در کل کشور، همایش ملی با مجوز ISC در این واحد برگزار خواهد شد.